Čo všetko by nám nemalo unikať v prípade, ak by sme chceli zapojiť prúdový chránič

Prúdový chránič môžeme teda na začiatok označiť ako elektrické zariadenie a jeho hlavnou úlohou je dohliadať na bezpečnosť elektrického obvodu. Tento dohľad je zabezpečený tým spôsobom, že v určitých situáciách odpája obvod v prípade, že určitá časť elektrického prúdu sa dostáva mimo chráneného obvodu. Typickou situáciou kedy k úniku dochádza je priamy dotyk nášho tela so živou súčasťou elektrického obvodu. Vďaka dvojpólovému prúdovému chrániču je zabezpečené porovnávanie prúdu v rámci fázového vodiča a prúdom v neutrálnom vodiči. V prípade, že veľkosť prúdu je rovnaká, prúdový chránič necháva obvod zapojeným. Špecifickou situáciou je teda taká, pri ktorej vzniká asymetria v závislosti od preddefinovanej citlivosti v prúdovom chrániči a práve vtedy dochádza k rýchlemu odpojeniu na oboch póloch obvodu.  

Prúdový chránič a jeho funkcie sú v dnešnej dobe absolútne nenahraditeľné

Prúdový chránič a jeho podstata
Komponenty v prúdovom chrániči

Zariadenie je pomerne často porovnávané s tavnou poistkou alebo ističom a ich primárnou úlohou je zabezpečenie potrebnej ochrany pred nadprúdom. Montáž prúdového chrániča je však realizovaná z dôvodu kontroly asymetrie. Nesmieme zabudnúť spomenúť aj ďalšiu dôležitú vec a tou je citlivosť konkrétneho prúdového chrániča na úroveň spomínanej asymetrie a tá môže byť odlišná v závislosti od konkrétneho modelu zariadenia. Istič a prúdový chránič teda porovnáme aj z hľadiska citlivosti a pri ističi hovoríme o vypínacom prúde v rozpätí 10 až 16 A. Prúdový chránič je teda charakteristický citlivosťou 30mA. Ak teda nastane kontakt ľudského tela s niektorou zo živých častí zariadenia, tak elektrický prúd ďalej tečie z tohto obvodu cez telo a končí v zemi. Prúd tečúci v rámci živého pólu chrániča sa teda adekvátne zvyšuje o túto veľkosť. Prúd tečúci cez neživý pól zostáva v takomto prípade nezmenený a v tomto prípade prichádza na rad chránič, ktorý má za úlohu odpojiť daný obvod. Takéto zariadenie teda zohráva veľmi dôležitú úlohu v otázke bezpečnosti a chráni ľudí pred rôznymi kategóriami úrazov. Citlivosť chrániča a rýchlosť jeho reakcie na spomínanú asymetriu by mala byť nastavená pred uvedením zariadenia do prevádzky tak, aby bolo schopné včas zasiahnuť voči vzniku takéhoto úrazu.  Pre bližšie informácie kliknite na webovú stránku https://www.legrand.sk/.