Poľnohospodárstvo

Ako založiť trávnik na mnoho rokov

Dom vám už stojí a teraz pristupujete k otázke ako upravíte záhradu? Trávnik je základ každej záhrady, to ako k nemu už doladíte kvety, stromčeky, kríky a podobne je na vás, ale hlavne je to až druhým krokom úpravy záhrady. Ak sa pýtate ako založiť trávnik, ste na správnom mieste, pretože v tom článku si pozrieme 4 jednoduché kroky na tému ako založiť trávnik.

4 kroky ku krásnemu trávniku

Založiť trávnik nie je vôbec náročné pokiaľ dodržíte pár základných krokov. Prvým a to veľmi dôležitým krokom je výber toho správneho ročného obdobia, pretože k siať trávu je potrebné vtedy, keď nie je von ani teplo a ani zima a k tomu je ideálne jarné obdobie. V druhom kroku pripravíme záhradu k tomu, aby sme mohli začať sadiť trávové osivo. Teda, ak prostredie okolo domu vyzerá stále ako také menšie stavenisko, je potrebné dvor upratať a ak nie je pozemok rovný, je potrebné ho vyrovnať. Ak máte pozemok vyrovnaný a pekne zahladený zemou, je potrebné túto zem prerýľovať a následne uhladiť. V treťom kroku pristúpime k rozosievaniu trávnatých osív, ktoré môžete rozosievať buď ručne, alebo pomocou rozsievača, ale hlavne dbajte na to aby boli osivá rozosiate rovnomerne, pretože len tak docielite krásny a kvalitný trávnik.  Posledným krokom v našej dnešnej téme ako založiť trávnik je polievanie. Keď osivo rozosejete, je potrebné budúci trávnik dobre poliať, ale dbajte na to, aby ste ho nepreliali, teda aby sa vám netvorili maličké močiare.

Čo je dôležité?

Veľmi dôležitým prvkom pri výbere vhodného trávnika pre váš pozemok je to, aký ten pozemok je, teda či idete siať okrasný trávnik, či máte pozemok slnečný alebo skôr tienistý a podobne. Okrem toho, je veľmi dôležité aby práca, ktorú pri založení trávniku odvediete bola kvalitná a okrem toho aby bolo kvalitné aj trávnaté osivo, pretože ak toto osivo nebude kvalitné, nemôžete očakávať krásny a kvalitný trávnik vo vašom dome. Ak máte záujem o kvalitný trávnik, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti http://www.osivo.sk, nájdete tovar v tej najvyššej kvalite.