GDPR vypracovanie, viete na čo slúži?

GDPR je všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 2018. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Každý, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu, musí mať gdpr vypracovanie. Nariadenie je platné pre firmy, inštitúcie, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov aj dodávateľov naprieč všetkými odvetviami.

GDPR spočíva v…

GDPR vypracovanie v praxi
S GDPR vypracovaním sa obráťte na odborníkov

Nahradí zákon o ochrane osobných údajov na SR. Cieľom je ochrana digitálneho práva všetkých občanov. Každý, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu, musí mať gdpr vypracovanie. Nariadenie je platné pre firmy, inštitúcie, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov aj dodávateľov naprieč všetkými odvetviami.

Čo vám hrozí ak budete mať gdpr dokumentáciu zle vypracovanú?

Závažné finančné pokuty niekedy až do výšky 20 miliónov €. Prípadne výška pokuty môže predstavovať 4% ročných tržieb. Sankcie pre firmy sú podľa novely zákona EÚ 2016/679 Z.z. Riziko zastaraných technológií (software so nedostatočnou ochranou a pod.).

Viete čo má gdpr vypracovanie projektu zabezpečiť?

GDPR projekt vám má zabezpečiť ochrany osobných a dôverných údajov pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Ďalej má zabezpečiť minimalizáciu rizík pri prevádzke informačného systému pred napadnutím jeho komponentov (aktív). GDPR vypracovanie zabezpečenie kontinuity činností v informačnom systéme aj v prípade jeho narušenia, ochrany jeho komponentov (aktív), zabezpečenie ohodnotenia o ošetrenia rizík. Stanovenie rovnováhy medzi akceptovateľnými stratami a (jednorazovými a stálymi) nákladmi na predchádzanie im. Zabezpečenie realizácie preventívnych opatrení. Zabezpečenie pripravenosti na aktívny prístup pri riešení akéhokoľvek narušenia, systému. Analýzu možnosti napadnutia a stanovenie úrovne bezpečnosti. V prípade, že máte záujem si o gdpr vypracovanie dokumentácie, ktorým získate istotu, že bude správne vypracované a nebude vám hroziť žiadna pokuta, navštívte prosím webové sídlo spoločnosti https://gdpr-data.sk/., ktorá asistuje a preberá zodpovednosť pri kontrolách od úradu na OOÚ, vypracováva detailnú GDPR dokumentácia obsahujúca viac ako 100 strán.  V prípade kontroly úradu na ochranu osobných údajov preberajú zodpovednosť. Disponujú vlastným právnym oddelením a technológmi spôsobilými na posúdenie zabezpečenia IT systémov a zmluvne preberajú zodpovednosť za vzniknutú škodu.